برگ نخست  »  دعوت به همکاری

دعوت به همکاری

رادیو ندای پادشاهی ایران به منظور افزایش آشنایی ایرانیان در سراسر گیتی با افکار یکدیگر و اندیشمندان و صاحب نظران سیاسی و تحلیلگران اجتماعی، از علاقمندان دعوت به همکاری و برگزاری میزگردهای گوناگون می نماید.