برگ نخست  »  رادیو ندای پادشاهی ایران

رادیو ندای پادشاهی ایران

رادیو ندای پادشاهی ایران صدای آزادیخواهی ایرانیان مبارز باورمند به رضاشاه دوم و نظام پادشاهی است. به ما بپیوندید و در مبارزه برای آزادی ایران با ما همگام باشید و صدای خود را به گوش جهانیان برسانید. تلاش برای رساندن ندای ایرانیان به یکدیگر و جهان بدور از تفرقه و تعصب تنها هدف ماست و امیدواریم مارا در این راستا تنها نگذارید. با ما تماس بگیرید و نظرات و انتقادات و یا پیام های خود را به گوش هم میهنانتان برسانید…